خبرهای سایت

ارزشیابی اساتید

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ارزشیابی اساتید
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 1 آذر 1393، 10:37 صبح
 

به اطلاع می رساند، زمان ارزشیابی اساتید ( توسط دانشجویان ) در تاریخ 15/9/93 لغایت 28/9/93 می باشد. خواهشمند است در زمان اعلام شده ارزشیابی اساتید را انجام دهید. در صورت عدم ارزشیابی امکان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 همچنین رویت نمرات نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 از طریق سیستم جامع گلستان برای دانشجویان مقدور نخواهد بود. لازم به یاد آوری است زمان اعلام شده تمدید نخواهد شد.