خبرهای سایت

سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی و نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی و نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 24 خرداد 1396، 2:56 عصر
 

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت اطلاع از نحوه شرکت در جشنواره  به سایت www.khwarizmi.ir                       مراجعه نمایید.