خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه طرح پژوهشی رساله آقای مهدی علی زاده
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 23 خرداد 1396، 11:45 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله آقای مهدی علی زاده دانشجوی مقطع دکتری ورودی 92  گرایش کسب و کار جدید با عنوان " ارائه مدل تکاملی تیم سازی کارآفرینانه در کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات "در روز چهارشنبه مورخ 24/03/1396 ساعت 14 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.