خبرهای سایت

تغییر تاریخ امتحان بنیان های نظری کارافرینی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر تاریخ امتحان بنیان های نظری کارافرینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 17 خرداد 1396، 10:05 صبح
 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند تاریخ برگزاری امتحان درس بنیان های نظری کارآفرینی گروه 02 (استاد: آقای دکتر متوسلی) به روز سه شنبه مورخ 23/3/96 ساعت 11 الی 13 تغییر پیدا کرد.