خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر تاریخ امتحان بنیان های نظری کارافرینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 17 خرداد 1396، 10:05 صبح
 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند تاریخ برگزاری امتحان درس بنیان های نظری کارآفرینی گروه 02 (استاد: آقای دکتر متوسلی) به روز سه شنبه مورخ 23/3/96 ساعت 11 الی 13 تغییر پیدا کرد.