خبرهای سایت

جلسه دفاع از رساله دکتری - آقای طغرایی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه دفاع از رساله دکتری - آقای طغرایی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 16 خرداد 1396، 2:43 عصر
 

عنوان: مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای خلاق فرهنگی-هنری

 

مشخصات دانشجو:  محمدتقی طغرایی دانشجوی رشته کارآفرینی گرایش سازمانی

استاد راهنمای اول:  دکتر محمدحسن مبارکی

استاد راهنمای دوم و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهران رضوانی

استاد مشاور: دکتر جهانگیر یدالهی فارسی

استاد داور خارجی: دکتر بهمن حاجی پور

استاد داور داخلی: دکتر رضا محمدکاظمی

استاد داور داخلی: دکتر بابک ضیا

استاد داور داخلی: دکتر علی داوری

زمان: شنبه 20 خرداد 1396 ساعت 15

مکان:آمفی تئاتر دانشکده کارآفرینی