خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه دفاع از رساله دکتری - آقای هادی ثنایی پور
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 7 خرداد 1396، 11:28 صبح
 

عنوان: طراحي مدل سياستگذاري توسعه كارآفريني در گردشگري ايران

مشخصات دانشجو:  هادی ثنایی پور دانشجوی رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی

استاد راهنما:  دکتر سعيد جعفري مقدم

استاد مشاور اول و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدرضا زالی

استاد مشاور دوم: دکتر کیهان تاج الدینی

استاد داور خارجی: دکتر حسن دانایی فرد

استاد داور داخلی: دکتر سیداحمد موثقی

استاد داور داخلی: دکتر محمدرضا رضوانی

استاد داور داخلی: دکتر کرامت اله زیاری

زمان: یکشنبه 07 خرداد 1396 ساعت 16

مکان:آمفی تئاتر دانشکده کارآفرینی