خبرهای سایت

اطلاعیه کلاس درس الگوهای تصمیم گیری ( دکتر عزیزی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه کلاس درس الگوهای تصمیم گیری ( دکتر عزیزی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 7 خرداد 1396، 11:05 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس الگوهای تصمیم گیری ( دکتر عزیزی – دانشجویان گروه دوشنبه 4-2) می رساند کلاس درس فوق  روز یکشنبه 7/3/96  ساعت 6-4 برگزار می گردد.