خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری سال 1396
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 6 خرداد 1396، 9:44 صبح
 

 

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری

جزئیات مربوط به فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور در سال 1396 به شرح ذیل حضورتان اعلام می­گردد:

1-    نامه معاونت آموزشی دانشگاه

2-    سهمیه دانشکده ها

3-    فرآیند اجرایی

4-    مدارک لازم

5-    فرم تعهد کارمندی

6-    فرم وثیقه ملکی

7-    پیش نویس نامه

8-    راهنما