خبرهای سایت

اطلاعیه سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری سال 1396

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری سال 1396
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 6 خرداد 1396، 9:44 صبح
 

 

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری

جزئیات مربوط به فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور در سال 1396 به شرح ذیل حضورتان اعلام می­گردد:

1-    نامه معاونت آموزشی دانشگاه

2-    سهمیه دانشکده ها

3-    فرآیند اجرایی

4-    مدارک لازم

5-    فرم تعهد کارمندی

6-    فرم وثیقه ملکی

7-    پیش نویس نامه

8-    راهنما