خبرهای سایت

زبان دوم دانشجویان دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
زبان دوم دانشجویان دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 1 خرداد 1396، 3:19 عصر
 

 به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند، با توجه به بخشنامه  آموزشی دانشگاه ، دانشجویان مقطع دکتری می توانند یکی از شش زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیولی، عربی ، چینی را به عنوان زبان عمومی انتخاب کنند.