خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری آقای میثم مدرسی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله دکتری آقای میثم مدرسی
 

عنوان: طراحی مدل کسب و کارهای خانگی زنان در ایران: مطالعه موردی حوزه صنایع دستی استان تهران
مشخصات دانشجو: میثم مدرسی دانشجوی رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی
استاد راهنما: دکتر زهرا آراستی
استاد مشاور اول: دکتر کامبیز طالبی
استاد مشاور دوم: دکتر مقصود فراستخواه
استاد داور خارجی: دکتر وجه الله قربانی زاده
استاد داور داخلی: دکتر محمدرضا زالی
استاد داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر جهانگیر یدالهی فارسی
استاد داور داخلی: دکتر محمدعلی مرادی
زمان: یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 18
مکان:آمفی تئاتر دانشکده کارآفرینی