خبرهای سایت

کلاس جبرانی درس روش تحقیق ( دکتر حسینی نیا – دانشجویان پردیس البرز )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کلاس جبرانی درس روش تحقیق ( دکتر حسینی نیا – دانشجویان پردیس البرز )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 23 اردیبهشت 1396، 2:21 عصر
 

به اطلاع دانشجویان درس روش تحقیق ( دکتر حسینی نیا – پردیس البرز ) می رساند کلاس جبرانی درس مذکور روز چهارشنبه 27/2/96 ساعت 16-12 در دانشکده برگزار می گردد.