خبرهای سایت

جلسه طرح پژوهشی رساله آقای عامر دهقان نجم آبادی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه طرح پژوهشی رساله آقای عامر دهقان نجم آبادی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 23 اردیبهشت 1396، 9:30 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله آقای عامر دهقان نجم آبادی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 93  گرایش کسب و کار جدید با عنوان " طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی برای کسب و کارهای نوپای دانش بنیان"در روز یکشنبه مورخ 24/02/1396 ساعت 11:30 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.