خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه طرح پژوهشی رساله آقای عامر دهقان نجم آبادی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 23 اردیبهشت 1396، 9:30 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله آقای عامر دهقان نجم آبادی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 93  گرایش کسب و کار جدید با عنوان " طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی برای کسب و کارهای نوپای دانش بنیان"در روز یکشنبه مورخ 24/02/1396 ساعت 11:30 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.