خبرهای سایت

بورس های اعطایی از کشور روسیه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
بورس های اعطایی از کشور روسیه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 19 اردیبهشت 1396، 2:00 عصر
 

دانشجویان گرامی به پيوست تصوير نامه شماره ۹۶-۱۰۸۱۶-۱/‏ ف مورخ ۰۸/‏۰۲/‏۹۶ ، از رايزني فرهنگي ايران در روسيه، در خصوص بورس‌هاي اعطايي ، خدمت تان ارسال می شود. خواهشمند است افراد واجد الشرایط، خود را در اسرع وقت، به امور روابط بین الملل دانشکده معرفي نمایند.