خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
بورس های اعطایی از کشور روسیه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 19 اردیبهشت 1396، 2:00 عصر
 

دانشجویان گرامی به پيوست تصوير نامه شماره ۹۶-۱۰۸۱۶-۱/‏ ف مورخ ۰۸/‏۰۲/‏۹۶ ، از رايزني فرهنگي ايران در روسيه، در خصوص بورس‌هاي اعطايي ، خدمت تان ارسال می شود. خواهشمند است افراد واجد الشرایط، خود را در اسرع وقت، به امور روابط بین الملل دانشکده معرفي نمایند.