خبرهای سایت

جلسه طرح پژوهشی رساله آقای رضا رضایی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه طرح پژوهشی رساله آقای رضا رضایی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1396، 11:12 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله آقای رضا رضایی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 93  گرایش کسب و کار جدید با عنوان " طراحی مدلی در زمینه شاخص های جذابیت یک کشور به عنوان مقصد گردشگری پزشکی" در روز شنبه مورخ 16/02/1396 ساعت 11:45 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.