خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه طرح پژوهشی رساله آقای رضا رضایی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1396، 11:12 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله آقای رضا رضایی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 93  گرایش کسب و کار جدید با عنوان " طراحی مدلی در زمینه شاخص های جذابیت یک کشور به عنوان مقصد گردشگری پزشکی" در روز شنبه مورخ 16/02/1396 ساعت 11:45 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.