خبرهای سایت

اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی درس تحلیل محیط ( دکتر رضوی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی درس تحلیل محیط ( دکتر رضوی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 13 اردیبهشت 1396، 10:05 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی درس تحلیل محیط ( دکتر رضوی ) در روزها و ساعات ذیل برگزار می گردد.

چهارشنبه 20/2/96 ساعت 19-16

چهارشنبه 27/2/96 ساعت 19-16