خبرهای سایت

حمایت از رساله های دکتری(صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
حمایت از رساله های دکتری(صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 12 اردیبهشت 1396، 10:14 صبح
 

به استحضار می­رساند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(بنیاد ملی علم ایران) به منظور حمایت از رساله های دکتری تا مورخ 31/02/96 طبق آئین نامه منتشر شده سایت صندوق به نشانی www.insf.org  ثبت نام به عمل می آورد.

لذا دانشجویان متقاضی می­توانند جهت ثبت نام به سایت صندوق مراجعه نمایند.