خبرهای سایت

اطلاعیه کلاس فوق العاده درس الگوهای تصمیم گیری ( دکتر مبارکی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه کلاس فوق العاده درس الگوهای تصمیم گیری ( دکتر مبارکی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 10 اردیبهشت 1396، 12:05 عصر
 

به اطلاع دانشجویان درس الگوهای تصمیم گیری ( دکتر مبارکی - همه گروهها و پردیس البرز )  می رساند کلاس فوق العاده درس مذکور در روزهای ذیل برگزار می گردد

سه شنبه 96/2/12 ساعت 20-17

سه شنبه 96/2/19ساعت 20-17  

سه شنبه 96/2/26 ساعت 20-17

سه شنبه 96/3/2 ساعت 20-17