خبرهای سایت

جلسه طرح پژوهشی رساله آقای سعید نیری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه طرح پژوهشی رساله آقای سعید نیری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 10 اردیبهشت 1396، 10:37 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله آقای سعید نیری دانشجوی مقطع دکتری ورودی 93 گرایش سازمانی با عنوان " طراحي الگوی پیاده سازی نوآوری فرآیندی باز در شرکتهای کوچک و متوسط ایراني فعال در صنایع غذایي" در روز یکشنبه مورخ 10/02/1396 ساعت 11 در کلاس 203 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.