خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه طرح پژوهشی رساله آقای سعید نیری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 10 اردیبهشت 1396، 10:37 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله آقای سعید نیری دانشجوی مقطع دکتری ورودی 93 گرایش سازمانی با عنوان " طراحي الگوی پیاده سازی نوآوری فرآیندی باز در شرکتهای کوچک و متوسط ایراني فعال در صنایع غذایي" در روز یکشنبه مورخ 10/02/1396 ساعت 11 در کلاس 203 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.