خبرهای سایت

جلسه سه فصل اول رساله آقای آیدین سلام زاده

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سه فصل اول رساله آقای آیدین سلام زاده
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 6 اردیبهشت 1396، 11:14 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سه فصل اول رساله آقای آیدین سلام زاده دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91 گرایش توسعه با عنوان " طراحی الگوی حمایت کارآفرینانه کسب و کارهای نوپای اجتماعی" در روز یکشنبه مورخ 10/02/1396 ساعت 12 در اتاق شورا  برگزار می شود، از دانشجویان دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.

آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده کارآفرینی