خبرهای سایت

جلسه طرح پژوهشی رساله آقای علی رستمیان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه طرح پژوهشی رساله آقای علی رستمیان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 4 اردیبهشت 1396، 2:59 عصر
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله آقای علی رستمیان دانشجوی مقطع دکتری ورودی 93  گرایش توسعه با عنوان " بازمفهوم پردازی هویت کارآفرینانه در کارآفریني غیرخصوصي با رهیافت انتقادی "در روز یکشنبه مورخ 10/02/1396 ساعت 15 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.