خبرهای سایت

اطلاعیه ارزشیابی اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ارزشیابی اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 4 اردیبهشت 1396، 9:58 صبح
 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، زمان ارزشیابی اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 ( توسط دانشجویان )از تاریخ 16/2/96 لغایت 27/2/96 می باشد . خواهشمند است در زمان اعلام شده ارزشیابی اساتید را انجام دهید. در صورت عدم ارزشیابی امکان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی  97-96 همچنین رویت نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 از طریق سیستم جامع گلستان برای دانشجویان مقدور نخواهد بود.