خبرهای سایت

عدم تمدید سنوات در دوره دکتری از نیم سال دوم 95

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم تمدید سنوات در دوره دکتری از نیم سال دوم 95
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 3 اردیبهشت 1396، 12:00 عصر
 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند، طبق نامه مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران، از نیم سال دوم سال تحصیلی 96-1395 تمدید سنوات آموزشی، ارزیابی جامع، دفاع از پروپوزال رساله بعد از شروع نیم سال، و همچنین تمدید سنوات نیم سال دوازدهم به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

در صورت نیاز به تمدید سنوات ، لطفا درخواست خود را قبل از شروع ترم به آموزش ارائه دهید.