خبرهای سایت

برنامه امتحانی پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 مقطع کارشناسی ارشد

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برنامه امتحانی پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 مقطع کارشناسی ارشد
 

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد به اطلاع می رساند برنامه به روز رسانی شده امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 در سامانه جامع آموزش قابل دسترسی است. لازم به یادآوری است برنامه امتحانی در برنامه هفتگی دانشجو قابل مشاهده می باشد.