خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم لیلا فنایی مرحمت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم لیلا فنایی مرحمت
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 23 فروردین 1396، 11:32 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم لیلا فنایی مرحمت دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش سازمانی با عنوان "تحلیل اکتشافی فرایند یادگیری کارآفرینانه سازمانی در کسب و کارهای نوآور فعال در شبکه نمایش خانگی "در روز یکشنبه مورخ 27/01/1396 ساعت 15 در کلاس 203 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.