خبرهای سایت

برگزاری کارگاه کتابخانه با عنوان The Innovation Value Canvas; A Guide to Defining Value Propositions and Target Customers for Commercialization of Technological Innovations

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کارگاه کتابخانه با عنوان The Innovation Value Canvas; A Guide to Defining Value Propositions and Target Customers for Commercialization of Technological Innovations
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 19 فروردین 1396، 2:07 عصر
 

کتابخانه دانشکده کارآفرینی با همکاری موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان کارگاهی با عنوان The Innovation Value Canvas; A Guide to Defining Value Propositions and Target Customers for Commercialization of Technological Innovations با ارائه جناب اقای دکتر حسین مهدوی مزده روز یکشنبه مورخ 20/01/1396 از ساعت 12 الی 13:30 در محل آمفی تئاتر دانشکده کارافرینی برگزار می کند. از علاقه مندان دعوت به عمل می آید در کارگاه شرکت نمایند.