خبرهای سایت

برگزاری کارگاه کتابخانه با عنوان The Innovation Value Canvas; A Guide to Defining Value Propositions and Target Customers for Commercialization of Technological Innovations

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کارگاه کتابخانه با عنوان The Innovation Value Canvas; A Guide to Defining Value Propositions and Target Customers for Commercialization of Technological Innovations
 

کتابخانه دانشکده کارآفرینی با همکاری موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان کارگاهی با عنوان The Innovation Value Canvas; A Guide to Defining Value Propositions and Target Customers for Commercialization of Technological Innovations با ارائه جناب اقای دکتر حسین مهدوی مزده روز یکشنبه مورخ 20/01/1396 از ساعت 12 الی 13:30 در محل آمفی تئاتر دانشکده کارافرینی برگزار می کند. از علاقه مندان دعوت به عمل می آید در کارگاه شرکت نمایند.