خبرهای سایت

کلاس جبرانی درس مبانی کارآفرینی ( دکتر جعفری مقدم ) دانشجویان پردیس البرز

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کلاس جبرانی درس مبانی کارآفرینی ( دکتر جعفری مقدم ) دانشجویان پردیس البرز
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 19 فروردین 1396، 2:23 عصر
 

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس مبانی کارآفرینی ( دکتر جعفری مقدم ) دانشجویان پردیس البرز روز چهارشنبه مورخ 30/1/96 ساعت 16-14 برگزار می گردد.