خبرهای سایت

عدم حضور و پاسخگویی کارشناسان بخش آموزش مورخ 18/12/95

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم حضور و پاسخگویی کارشناسان بخش آموزش مورخ 18/12/95
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 16 اسفند 1395، 10:43 صبح
 

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند به دلیل برگزاری جلسه آموزشی کارشناسان بخش آموزش ، روز چهارشنبه 18 اسفند ماه از ساعت 12 ، کارشناسان آموزش حضور ندارند و پاسخگوی دانشجویان ارجمند نمی باشند.