خبرهای سایت

جلسه سه فصل اول رساله خانم روزا مهرابی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سه فصل اول رساله خانم روزا مهرابی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 10 اسفند 1395، 3:15 عصر
 

به اطلاع می رساند جلسه سه فصل اول رساله خانم روزا مهرابیدانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش کسب و کار جدید با عنوان " پدیدارشناسی ماهیت فرصت های کارآفرینانه حوزه سلامت از منظر  کارآفرینان متعامل با سرمایه گذاران مخاطره پذیر"در روز یکشنبه مورخ 15/12/1395 ساعت 12:15 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.