خبرهای سایت

جلسه سه فصل اول رساله خانم روزا مهرابی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سه فصل اول رساله خانم روزا مهرابی
 

به اطلاع می رساند جلسه سه فصل اول رساله خانم روزا مهرابیدانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش کسب و کار جدید با عنوان " پدیدارشناسی ماهیت فرصت های کارآفرینانه حوزه سلامت از منظر  کارآفرینان متعامل با سرمایه گذاران مخاطره پذیر"در روز یکشنبه مورخ 15/12/1395 ساعت 12:15 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.