خبرهای سایت

شرایط لازم جهت دفاع از رساله دکتری و تغییرات ایجاد شده در شرایط چاپ و پذیرش مقاله برای دفاع از رساله دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شرایط لازم جهت دفاع از رساله دکتری و تغییرات ایجاد شده در شرایط چاپ و پذیرش مقاله برای دفاع از رساله دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 30 تیر 1397، 9:45 صبح
 

دانشجوی گرامی شرایط لازم برای آمادگی دفاع از رساله مقطع دکتری به شرح ذیل می باشد:

1) دانشجو در دو نیمسال دستیار یک درس بوده باشد. (گرفتن فرم مربوط به دستیاری استاد از واحد آموزش  و تکمیل آن و گرفتن تأیید از استاد مربوطه و تحویل فرم به آموزش)

2) ارائه مدرک زبان

-       برای آن دسته از دانشجویان ورودی 90که از طریق استعداد درخشان پذیرش شده و دانشجویانی که بورس وزارت علوم می باشند ارائه مدرک زبان به واحد آموزش دانشکده الزامی می باشد.

-       کلیه دانشجویان ورودی 93 به بعد بایستی مدرک زبان خود را تا قبل از برگزاری آزمون جامع به واحد آموزش دانشکده ارائه نمایند.

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند ، از ابتدای بهمن 96 شرایط مقالات مستخرج از رساله جهت برگزاری جلسه دفاع از رساله به شرح ذیل می باشد: 

شرایط حداقلی پیش دفاع از رساله دکتری:

-         پذیرش حداقل یک مقاله علمی پژوهشی از نشریات دارای نمایه معتبر

شرایط مقالات برای دفاع از رساله دکتری:

-         چاپ حداقل یک مقاله علمی پژوهشی از نشریات دارای نمایه معتبر یا نامه­ای از نشریه مبتنی بر ذکر شماره­ای که مقاله در آن به چاپ خواهد رسید.

  بدیهی است بخشی از شاخص­های داوری در خصوص کیفیت رساله، مبتنی بر کیفیت مقالات، تعداد مقالات و اعتبار نشریاتی است که مقالات مستخرج از رساله در آن به چاپ می­رسند. اولویت ارزیابی مرتبط با تعداد و نمایه مقالات از شرایط حداقلی به شرایط حداکثری به ترتیب ذیل خواهد بود:

-            یک مقاله علمی پژوهشی معتبر فارسی (شرایط حداقلی)

-            دو مقاله علمی پژوهشی فارسی و یا یک مقاله علمی پژوهشی فارسی به علاوه یک مقاله معتبر دارای نمایه بین المللی (Q4)

-       یک مقاله علمی پژوهشی فارسی یا یک فصل کتاب دارای نمایه معتبر بین المللی به علاوه یک مقاله معتبر دارای نمایه بین المللی (Q3)

-       یک  مقاله معتبر بین المللی (Q2)

-       یک  مقاله معتبر بین المللی (Q2) به علاوه یک مقاله علمی پژوهشی معتبر یا مقاله بین المللی معتبر (Q4) یا یک فصل کتاب دارای نمایه معتبر بین المللی

-       یک مقاله معتبر بین المللی نمایه شده در پایگاه WOS (شرایط حداکثری)

مقالات نمایه شده در پایگاه WOS که دارای نمایه ESCI  و Emerging  می باشند معادل Q2 محسوب می شوند.

-         نشریه می­بایست جزو نشریات معتبر مورد تایید دانشگاه تهران در حوزه کسب و کار، کارآفرینی و حوزه­های مرتبط (یا یک نشریه معتبر در یک حوزه تخصصی) باشد و نیز جزو نشریات لیست سیاه وزارت علوم و دانشگاه تهران نباشد.

-         استاد راهنما می­بایست به عنوان نویسنده مسئول مقاله باشد.