خبرهای سایت

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شرایط لازم جهت دفاع از رساله دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 30 خرداد 1396، 11:42 صبح
 

دانشجوی گرامی شرایط لازم برای آمادگی دفاع از رساله مقطع دکتری به شرح ذیل می باشد:

1) دانشجو در دو نیمسال دستیار یک درس بوده باشد. (گرفتن فرم مربوط به دستیاری استاد از واحد آموزش  و تکمیل آن و گرفتن تأیید از استاد مربوطه و تحویل فرم به آموزش)

2) ارائه مدرک زبان

-       برای آن دسته از دانشجویان ورودی 90که از طریق استعداد درخشان پذیرش شده و دانشجویانی که بورس وزارت علوم می باشند ارائه مدرک زبان به واحد آموزش دانشکده الزامی می باشد.

-       کلیه دانشجویان ورودی 93 به بعد بایستی مدرک زبان خود را تا قبل از برگزاری آزمون جامع به واحد آموزش دانشکده ارائه نمایند.

3) دانشجویان مقطع دکتری جهت دفاع از رساله خود بایستی مقالات مستخرج از رساله خود را با شرایط ذیل ارائه نمایند:

1-3- یک مقاله چاپ شده در مجلات نمایه دار بین المللی

2-3 - یک مقاله دارای پذیرش قطعی چاپ در مجلات نمایه دار بین المللی

****برای دانشجویان ورودی 92 و بعد از آن، یکی از دو مقاله چاپ یا پذیرش شده در مجلات نمایه دار بین المللی باید دارای نمایه ISI باشد

3-3- یک مقاله در مجلات علمی پژوهشی فارسی زبان مورد تایید وزارت علوم

یا

4-3 - یک مقاله چاپ شده در مجلات Top Twenty

5-3 - یک مقاله در مجلات علمی-پژوهشی فارسی زبان مورد تایید وزارت علوم

6-3 -در مقالات مستخرج از رساله استاد راهنما باید به عنوان نویسنده مسئول معرفی شود.