خبرهای سایت

برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی scopus

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه اطلاعاتی scopus
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 8 اسفند 1395، 11:13 صبح
 

کتابخانه دانشکده کارآفرینی اقدام به برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Scopus در تاریخ 1395/12/09 از ساعت 10 الی 12 در آمفی تئاتر کامپیوتر دانشکده نموده است. از علاقه مندان دعوت به عمل آید جهت ثبت نام اطلاعات دانشجویی خود (نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی) را به پست الکترونیک libworkshop@ent.ut.ac.ir ارسال نمایند.