اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

برنامه زمانی وام ویژه دکتری سه ماهه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برنامه زمانی وام ویژه دکتری سه ماهه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 3 بهمن 1395، 1:35 عصر
 

قابل توجه دانشجویان دکتری روزانه برنامه زمانی وام ویژه دکتری سه ماهه زمستان بشرح زیر میباشد.

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان براي دانشجويان

وام ويژه دكتري سه ماهه زمستان  

از تاريخ 95/11/3 لغايت 1395/11/16