اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
زمانبندی درخواست وام در نیمسال دوم 96- 95
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 3 بهمن 1395، 10:20 صبح
 

       به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند زمانبندی درخواست وام در نیمسال دوم 96- 95بشرح زیرمیباشد.

وام های تحصیلی

 (دانشجویان روزانه)

4/11/95 لغایت 23/11/95

وام های شهریه

( دانشجویان نوبت دوم و مجازی)

4/11/95 لغایت2/12/95

سایر وامها

بهمن ماه

 

4/11/95 لغایت 23/11/95

 

اسفند ماه

 

1/12/95 لغایت 16/12/95