اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

وام تغذیه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
وام تغذیه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 14 دی 1395، 11:52 صبح
 

به اطلاع دانشجویان روزانه می رساند با عنايت به اعلام صندوق رفاه دانشجويان در خصوص باز شدن سيستم جهت ثبت وام تغذيه نيمسال اول سال تحصيلي (96-95)، از امروز مورخ 13/10/95لغايت20/10/95 دانشجويان متقاضي مي توانند درخواست خود را در سامانه گلستان ثبت نمايند