اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ساعت سرو نهار در دانشکده روز دوشنبه 29 آذرماه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 28 آذر 1395، 3:00 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند روز دوشنبه 29 آذرماه نهار از ساعت 11:30 الی 12:30 سرو می گردد.