اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مهلت ثبت وام تحصيلي نيمسال اول 96-95
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 13 آذر 1395، 10:36 صبح
 

 پيرو اعلام صندوق رفاه دانشجويان امكان ثبت وام تحصيلي نيمسال اول 96-95 تا تاريخ 19آذر ماه مقدور است. بنابراين متقاضيان مي توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمايند.