اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

کنسلی رزرو غذا

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کنسلی رزرو غذا
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 6 آذر 1395، 1:30 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند روز سه شنبه مورخ 9/9/95 به علت پایین بودن آمار رزرو، غذا طبخ و توزیع نمی گردد و رزرو شما توسط مسئول تغذیه کنسل می شود.