اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

ثبت درخواست وام

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ثبت درخواست وام
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 3 آذر 1395، 3:15 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند از اول آذر ماه سال جاري، امكان ثبت درخواست هاي وام ضروري، ازدواج و تسهيلات مسكن از ابتداي هر ماه به مدت 18روز در سامانه گلستان برقرار مي باشد.