خبرهای سایت

عدم تشکیل کلاس درس فرصت های کارآفرینی بین الملل

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم تشکیل کلاس درس فرصت های کارآفرینی بین الملل
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 18 آبان 1393، 1:17 عصر
 

به اطلاع می رساند کلاس درس فرصت های کارآفرینی بین الملل (دکتر ضیا) روز دوشنبه 19/8/93 ساعت 5-3 برگزار نمی گردد.