خبرهای سایت

تشکیل کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات( دکتر زارعی)

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تشکیل کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات( دکتر زارعی)
 

به اطلاع می رساند کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر زارعی ( هر سه گروه ) روز دوشنبه 19/8/93 ساعت 19-17 در خصوص معماری فناوری اطلاعات شرکت فرودگاه برگزار می گردد. حضور دانشجویان کلاس مذکور الزامی است