خبرهای سایت

تشکیل کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات( دکتر زارعی)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تشکیل کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات( دکتر زارعی)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 18 آبان 1393، 12:22 عصر
 

به اطلاع می رساند کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر زارعی ( هر سه گروه ) روز دوشنبه 19/8/93 ساعت 19-17 در خصوص معماری فناوری اطلاعات شرکت فرودگاه برگزار می گردد. حضور دانشجویان کلاس مذکور الزامی است