خبرهای سایت

عدم برگزاري کليه کلاس هاي آقاي دکتر حسيني

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاري کليه کلاس هاي آقاي دکتر حسيني
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 18 آبان 1393، 8:28 صبح
 

کلیه کلاس های آقای دکتر حسینی امروز 18/8/93 برگزار نمی شود.