خبرهای سایت

عدم برگزاري کلاسهای تشخیص فرصت آقای دکتر یدالهی ساعت 10و 15 روز شنبه مورخ 24/8/93

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاري کلاسهای تشخیص فرصت آقای دکتر یدالهی ساعت 10و 15 روز شنبه مورخ 24/8/93
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 17 آبان 1393، 3:06 عصر
 

 با توجه به برگزاری کنفرانسAUAP

کلاسهای تشخیص فرصت آقای دکتر یدالهی ساعت 10و 15 روز شنبه مورخ  24/8/93 تشکیل نخواهد شد.

دانشجویان موظف به شرکت در کنفرانس در تالاز علامه امینی خواهند بود.