خبرهای سایت

تشکیل کلاس فوق العاده درس طراحی محصول ( دکتر میگون پوری )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تشکیل کلاس فوق العاده درس طراحی محصول ( دکتر میگون پوری )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 17 آبان 1393، 11:09 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس فوق العاده درس طراحی محصول ( دکتر میگون پوری ) روز پنجشنبه 22/8/93 ساعت 30/11-30/8 برگزار می گردد.