اخبار و اطلاعیه های پایان نامه - مقطع ارشد

شیوه نگارش "مبتنی بر مقاله Paper based

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شیوه نگارش "مبتنی بر مقاله Paper based
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 8:51 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند از این پس می توانندپایان نامه¬های خود را با یکی از دو روش "مبتنی بر مقاله Paper based)" و "مبتنی بر فصل (Chapter based) " تدوین نمایند. راهنمای تدوین پایان نامه به روش "مبتنی بر فصل (Chapter based) در سیستم از قبل موجود است . برای مشاهده شیوه نگارش "مبتنی بر مقاله Paper based)" فایل راهنما را دریافت نمایید. 

ساختار پیشنهادی پایان نامه