خبرهای سایت

کلاس جبرانی درس طراحی و تدوین طرح کسب و کار خانم دکتر چیت سازان (گروه روز شنبه ساعت 10)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کلاس جبرانی درس طراحی و تدوین طرح کسب و کار خانم دکتر چیت سازان (گروه روز شنبه ساعت 10)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395، 10:50 صبح
 

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس جبرانی درس طراحی و تدوین طرح کسب و کار خانم دکتر چیت سازان (صرفا برای دانشجویان گروه روز شنبه ساعت 10)  روز چهارشنبه مورخ 29/2/95 ساعت 9 الی 13 برگزار خواهد شد.